• 21JAN

  uitslagen en foto’s Clubkampioenschap JUDO

  De clubkampioenschappen bij Sportcentrum Akkermans Wommels/Sneek werden wederom een groot succes.
  73 judoka’s streden in 17 poule om de titel.
  de volgende judoka’s werden clubkampioen:

  Sander van Middelaar (Workum), Femke v.d.Wal (Mantgum), Ciska Adema(Workum), Anouk Adema(Workum), Nikki Adema(Workum), Ruben van Ark (Sneek), Sven Bootsma (Kubaard), Hester Dieuwke de Boer (Leons), Mirthe Hartman (Sexbierum), Steffen Schram (Easterlittens), Maurits Krol (Mantgum), Nico de Vries (Sneek), Jorn Tjalsma (Workum), Sybren v.d.Zwaag (Mantgum), Kars Jansen (mantgum), Ismaïl Kamara (Sneek), Tymen Bootsma (Workum)!
  Tijdens de clubkampioenschappen werden de coaches in de bloemetjes gezet.VLNR Véronique Akkermans, Maarten van Ark, Wytze de Jong en Demi Adely!
  Sven Bootsma (Kubaard) won de snelste Ippon-prijs!

  hieronder de uitslagen en de foto’s:

  UITSLAG Clubkampioenschap 21-01-2018
               
  P1 1 Steffen Schram   P9 1 Sven Bootsma
  2 Silvan de Jong   2 Christiaan de Ruiter
  3 Giovanni Ijntema   3 Feije v.d.Meer
  4 Jitse Speerstra   4 Rients Bakker
               
  P2 1 Maurits Krol   P10 1 Femke v.d.Wal
  2 Iris v.d.goot   2 Emma Bruinsma
  3 Aege Oane de Vries   3 Muriel van Dijk
  4 Jens van Eeden   4 mette Mare Hiemstra
  4 May de Boer        
          P11 1 Ciska Adema
  P3 1 Nico de Vries   2 Sanne Hartman
  2 Jesse van os   3 mirthe v.d.goot
  3 Bauke Jan Dijkstra        
  4 Justin Deelstra   P12 1 Anouk Adema
  4 Willem v.d.Werf   2 jayden Vonk
          3 Jelmer Eijzenga
  P4 1 Jorn Tjalsma        
  2 jouwert Bouma   P13 1 Ismaïl Kamara
  3 Thymen Santema   2 Eelco Wolff
  4 Irma van Dijk   3 Hylke Munniksma
          4 jarno Visbeek
  P5 1 Nikki Adema        
  2 Kyara Vonk   P14 1 Ruben van Ark
  3 Rutger Eijzenga   2 Lian jaspers
  4 Dytmer Bakker   3 Folkert Gaastra
  4 Schelte Boonstra        
          P15 1 Tymen Bootsma
  P6 1 Sybren v.d.Zwaag   2 gerben Jellema
  2 Auke Alkema   3 Mathies Postma
  3 Hedzer Jansen   4 Dirk Lieuwe Wup
  4 Jerryd Schram   4 Djustin v.d.Meer
  4 Julian Bruinsma        
          P16 1 Kars Jansen
  P7 1 Mirthe Hartman   2 Jonna Dijkstra
  2 Roos Douwes   3 Maarten Koopman
  3 Thymen Bootsma   4 Hessel Santema
  4 Daan van Lierde        
  4 Jan Vollema   P17 1 Sander van Middelaar
          2 Ananja v.d.Sluis
  P8 1 Hester Dieuwke de Boer   3 Boudewijn Funke
  2 Tsjeard Witteveen   4 Devin Kruze
  3 Matthys Folkertsma        
  4 Fleur van os      

   

Agenda


Bekijk hier de complete agenda

PEUTER KLEUTER GYM/SPORTLESSEN

opgeven: info@sportcentrumakkermans.nl

JUDO LESTIJDEN

        JUDO LESTIJDEN
 • Eerst volgende lessen