Speelgoed voor Doch Dyn Dream

2014-12-05 10.07.46Op Vrijdag 5 december werd het ingezamelde speelgoed voor Stichting Doch Dyn Dream overhandigd aan Wytske Vermeulen. Het kinderspeelgoed gaat naar weeskinderen in Kenia. Véronique Akkermans van Sportcentrum Akkermans spreekt van een mooi domino-effect van Kenia naar Littenseradiel. Wytske zegt enorm gelukkig te zijn met al dit speelgoed en weet dat het speelgoed goed terecht komt en er vele kinderen blij mee gemaakt gaan worden.

speelgoed voor Kenia
Er zijn ook nog een aantal prijzen uitgedeeld aan de mensen die speelgoed ingeleverd hebben:
1x maand GRATIS sporten voor Marije Sijtsma
2x roomboterstaaf: gewonnen door Gryt Merkus en Folkert Jolanda Gaastra
4x chocolade letter: gewonnen door E2014-12-05 10.07.462014-12-05 10.07.51llen van der Weide, Neeltsje v.d.Woude, Johan Gaastra en Timen Terpstra.

 

2014-12-05 10.07.51

2014-12-05 10.07.46